Voedingskennis.nl

Voeding, diëtetiek en leefstijl

'Informatorium voor Voeding & Diëtetiek' is nu Voedingskennis.nl

  • IVD, al ruim 40 jaar hét naslagwerk over voeding en diëtetiek 
  • Betrouwbare informatie over gezonde (duurzame) voeding, leefstijl en meer
  • Door en voor professionals uit wetenschap en praktijk

Categorieën

Voedingsstoffen
Voedingsmiddelen
Klinische voeding
Voeding in verschillende levensfasen
Voeding en gezondheid
Voedingsvoorlichting en -gedrag
Dieetbehandeling bij ziektebeelden
Het werkveld van de diëtist

Updates


Voeding tijdens oncologische revalidatie

Een op de drie mensen die behandeld zijn voor kanker ervaart jaren na afloop van de behandeling nog steeds ernstige vermoeidheidsklachten die kunnen leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren in het dagelijkse leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt. Oncologische revalidatie kan een groot deel van de (ex-)patiënten met kanker helpen om de gevolgen van de ziekte te boven te komen en om hun kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie te verbeteren. Oncologische medisch specialistische revalidatie, ook wel MSOR genoemd, vindt plaats onder begeleiding van een multidisciplinair behandelteam. In dit hoofdstuk wordt benoemd wat hiervoor de aanleiding kan zijn en waar de patiënt in dit proces tegen aan kan lopen. Het biedt de lezer een inkijk in de oncologische revalidatie en de dieetaspecten die hierbij van belang zijn.

Artikel

Voeding bij smaak- en reukstoornissen

Delen van dit hoofdstuk zijn een bewerking van een artikel dat in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde is verschenen (Vissink et al., 2001), het hoofdstuk over speeksel en smaakgewaarwording uit het boek van Van Nieuw Amerongen et al. (2008) en het hoofdstuk over speeksel en smaak uit het boek van Veerman et al. (2014).  

[M. Wubbels, MSc, diëtist-specialist Oncologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen; M.D. Douma, BSc, diëtist-specialist Oncologie en Hematologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. H. Jager-Wittenaar, lector Malnutrition and Healthy Ageing. Docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek en senior onderzoeker bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. R. van Weissenbruch, KNO-arts in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen; Prof. dr. A. Vissink, MKA-chirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen en hoogleraar Orale Geneeskunde aan de Faculteit Medische Wetenschappen te Groningen]

 

Er bestaat een nauwe samenhang tussen de reukgewaarwording en smaakgewaarwording. Wanneer het reukorgaan niet goed functioneert, gaat dit meestal gepaard met smaakverlies. Naast de vier basiskwaliteiten zout, zuur, zoet en bitter kan een vijfde smaakkwaliteit worden onderscheiden: umami. Behalve de reuk beïnvloedt ook speeksel de smaakgewaarwording. Smaak- en reukstoornissen kunnen leiden tot gewichtsafname, ondervoeding en soms tot gewichtstoename. Bovendien kunnen smaak- en reukstoornissen een grote impact hebben op het sociale leven van de patiënt. Voedingsadviezen dienen ter behoud of verbetering van de voedingstoestand en het welbevinden van de patiënt. Bij ernstige problemen met de verwerking van een reuk- en/of smaakstoornis kan psychosociale ondersteuning worden overwogen.

Artikel

Voeding bij reumatische aandoeningen

[Drs. W. Walrabenstein, diëtist-onderzoeker, promovendus Amsterdam UMC, werkzaam als onderzoeker bij Reade Revalidatie/Reumatologie en als zelfstandig diëtist]

Er bestaan meer dan tweehonderd reumatische aandoeningen, grofweg verdeeld in inflammatoire en niet-inflammatoire aandoeningen. In dit hoofdstuk worden artrose, reumatoïde artritis en fibromyalgie behandeld. Bij reumatoïde artritis en artrose kunnen leefstijlfactoren, met name roken en overgewicht, alsook metabool syndroom een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening. De etiologie voor fibromyalgie is nog niet bekend. De voedingsadviezen bij reumatische aandoeningen hangen af van de specifieke situatie en zijn gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Daarnaast kunnen aanvullende adviezen nodig zijn, gericht op ondervoeding en verlies van spiermassa of specifieke comorbiditeiten (bijvoorbeeld metabool syndroom). Ook kunnen adviezen speciaal gericht zijn op de behandeling van reumatische aandoeningen, waaronder vasten, plantaardige voeding en het Mediterrane dieet, en worden voedingssupplementen geadviseerd. Door de toename aan onderzoek naar het effect van leefstijl en voeding op de klachten zijn meer specifieke verwijsindicaties voor reumatische aandoeningen op korte termijn te verwachten.

Artikel

Voeding en darmstoma's

Dit hoofdstuk gaat in op de anatomie, indicaties, complicaties en dieetbehandeling bij de verschillende darmstoma’s, zoals een colostoma, ileostoma en een ileo-anale pouch. Stoma’s kunnen van invloed zijn op het voedingspatroon van patiënten. Patiënten kunnen uit angst voor verstopping van het stoma of juist voor toename van ontlasting voedingsmiddelen elimineren, wat kan leiden tot onvolwaardige voedingsinname. Het is van belang de dieetbehandeling op basis van actuele wetenschappelijke kennis af te stemmen op de individuele patiënt.

Artikel

Positieve Gezondheid - de status anno 2019

Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Bijblijven Positieve gezondheid (nr. 8-2019)

 

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, dat de aandacht richt op gezond­heidsbevordering en betekenisvol leven, wordt steeds bekender en het wordt op steeds grotere schaal toegepast. De ontwikkeling ervan in de afgelopen 10 jaar wordt beschreven en geplaatst in de context van andere inzichten over gezondheid. Sedert 2015 is de stichting Institute for Positive Health actief en er wordt een im­pressie gegeven van de huidige activiteiten en de plannen om verdere implemen­tatie van Positieve Gezondheid in de zorg te bevorderen, worden kort beschreven.

Artikel

Extra

Minicollege #4 Voedingskennis.nl | Vitamines

De serie wordt afgesloten met een vierde minicollege over vitamines. Daar kan hoogleraar voeding & farmacologie prof. dr. Renger Witkamp alles over vertellen. Majorie Former (hoofdredacteur Voedingskennis.nl) gaat met hem in gesprek.

Waarom Voedingskennis?

De kennisbank over voeding, diëtetiek en leefstijl
Geschreven door professionals
Toepasbaar voor, tijdens of na een consult
Altijd, overal en makkelijk doorzoekbaar