Voedingskennis.nl

Voeding, diëtetiek en leefstijl

'Informatorium voor Voeding & Diëtetiek' is nu Voedingskennis.nl

  • IVD, al ruim 40 jaar hét naslagwerk over voeding en diëtetiek 
  • Betrouwbare informatie over gezonde (duurzame) voeding, leefstijl en meer
  • Door en voor professionals uit wetenschap en praktijk

Categorieën

Voedingsstoffen
Voedingsmiddelen
Klinische voeding
Voeding in verschillende levensfasen
Voeding en gezondheid
Voedingsvoorlichting en -gedrag
Dieetbehandeling bij ziektebeelden
Uit de praktijk
Het werkveld van de diëtist

Updates


Chemische voedselveiligheid

Bij chemische voedselveiligheid gaat het over de aanwezigheid van schadelijke chemische bestanddelen in voedsel. Via diverse routes kan voedsel besmet raken met deze stoffen. Hun aanwezigheid is niet te zien of te ruiken. Om veilig voedsel te garanderen zijn er voor schadelijke stoffen in voedsel diverse wetten opgesteld en gelden er Maximale Residu Limieten (MRL’s) voor schadelijke stoffen in producten. Door deze wetgeving zijn de risico’s van potentieel schadelijke chemische stoffen in Nederland meestal te verwaarlozen. De kans om ziek te worden van microbiële ziekteverwekkers in voedsel is groter dan ziek worden van chemische schadelijke stoffen in voedsel.

Artikel

Voedingscoaching met NLP

Neurolinguïstisch programmeren, meestal afgekort tot NLP, is een methode voor effectieve communicatie die concreet inzicht geeft in ons denken, voelen en handelen. De methode helpt mensen zichzelf in positieve zin te ontwikkelen en kan daarnaast worden gebruikt om de communicatie tussen personen te optimaliseren. NLP verschaft instrumenten die helpen ons denken, voelen en reageren te verbeteren, te verdiepen en te integreren. Door middel van coaching op basis van NLP zijn met eenvoudige interventies belangrijke verbeteringen te bereiken, zowel bij het aanleren en behouden van gezondere voedingsgewoonten als bij het persoonlijk functioneren. De praktijk leert immers dat de juiste en meest actuele kennis over voeding geen garantie is voor gezond gedrag en welzijn op de lange termijn. Inmiddels is in de diëtetiek het besef doorgedrongen dat NLP een substantiële bijdrage kan leveren om mensen oude, lastige gewoonten voorgoed te laten doorbreken en omzetten in nieuwe, effectieve eet- en leefgewoonten.

Artikel

Voeding van de gezonde volwassene

In dit artikel wordt de voeding van Nederlandse volwassenen beschreven. Er wordt ingegaan op de consumptie van voedingsmiddelen en de inname van voedingsstoffen. Ook is er aandacht voor consumptieveranderingen in de loop van de tijd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gegevens van de landelijke voedselconsumptiepeilingen uit 2007–2010 en 2012–2016 en van de Nederlandse richtlijnen en voedingsnormen van de Gezondheidsraad. Tussen 2007–2010 en 2012–2016 verbeterde bij volwassenen het voedingspatroon een beetje: de consumptie van rood of bewerkt vlees, zout en alcoholische dranken daalde. Toch eten nog weinig mensen volgens de Richtlijnen goede voeding. De inname van verzadigde vetzuren, totaal vet en alcohol is te hoog, de inname van vitamine D bij ouderen is laag en weinig ouderen volgen het advies voor vitamine D-suppletie. Ook van enkele andere microvoedingsstoffen is de inname laag. Er is echter nader onderzoek nodig om na te gaan of dit vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zorgelijk is. Mensen met een laag opleidingsniveau eten minder gezond dan hoger opgeleiden. Om de hoge prevalentie van overgewicht terug te dringen, is het bereiken en handhaven van een goede balans tussen de energie-inname en het energieverbruik essentieel.

Artikel

Gezonde voeding vóór en tijdens de zwangerschap

Een gezond en gevarieerd voedingspatroon vóór en tijdens de zwangerschap is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en een ongecompliceerd verloop van de zwangerschap voor zowel de moeder als het kind. Tijdens de zwangerschap is er vooral behoefte aan een hogere inname van vitaminen, mineralen, sporenelementen, maar ook aan essentiële aminozuren en vetten; dit betekent echter niet dat er gegeten moet worden voor twee. Een gezond en gevarieerd voedingspatroon, met veel groente en fruit, volkoren- en graanproducten, en regelmatig vette vis, kan aan de toegenomen vraag van de meeste voedingsstoffen voldoen. Dit geldt echter niet voor foliumzuur en vitamine D. Daarom wordt geadviseerd om voor deze vitaminen een supplement te gebruiken. Voor de ondersteuning van zwangeren en paren met kinderwens zijn er nu ook online individuele leefstijlcoachingsprogramma’s op maat ontwikkeld om ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten te verbeteren: www.slimmerzwanger.nl en www.slimmeretenmetjekind.nl. Deze programma’s zijn ook zeer geschikt om door diëtisten en andere zorgverleners te gebruiken ter ondersteuning van ‘leefstijlzorg’.

Artikel

Implementatie: invoeren van verbeteringen in de praktijk

In de zorg komen continu nieuwe inzichten en innovaties beschikbaar. De invoering van deze verbeteringen in de dagelijkse praktijk verloopt meestal niet vanzelf. Een goede voorbereiding en een systematische aanpak zijn nodig om tot een succesvolle verandering van de dagelijkse praktijk te komen. Belangrijk is om de verschillende belanghebbenden in een vroeg stadium, en bij voorkeur al bij de ontwikkeling van de innovatie, te betrekken. Diverse factoren kunnen de implementatie bevorderen of belemmeren. Bevorderende en belemmerende factoren liggen niet alleen in de innovatie zelf, maar ook in de professionals, in de sociale context waarin ze werken, in de organisatie van de zorg op micro-, meso- of macroniveau en in de patiënt. Het tijdig herkennen van en anticiperen op bevorderende en belemmerende factoren blijkt van groot belang. Maatregelen en activiteiten die zijn afgestemd op de deze factoren blijken het meest effectief. Een ‘strategie op maat’ bestaat meestal uit een combinatie van meerdere maatregelen en activiteiten die nodig zijn om veranderingen in een specifieke setting te bewerkstelligen. Op basis van de evaluatie van het resultaat van de implementatie kunnen de maatregelen en activiteiten indien nodig worden aangepast. In een vroege fase van het implementatietraject dient er aandacht te zijn voor de borging van de beoogde veranderingen, zodat de behaalde resultaten duurzaam zijn.

Artikel

Extra

Minicollege #4 Voedingskennis.nl | Vitamines

De serie wordt afgesloten met een vierde minicollege over vitamines. Daar kan hoogleraar voeding & farmacologie prof. dr. Renger Witkamp alles over vertellen. Majorie Former (hoofdredacteur Voedingskennis.nl) gaat met hem in gesprek.

Waarom Voedingskennis?

De kennisbank over voeding, diëtetiek en leefstijl
Geschreven door professionals
Toepasbaar voor, tijdens of na een consult
Altijd, overal en makkelijk doorzoekbaar