Voedingskennis.nl

Voeding, diëtetiek en leefstijl

'Informatorium voor Voeding & Diëtetiek' is nu Voedingskennis.nl

  • IVD, al ruim 40 jaar hét naslagwerk over voeding en diëtetiek 
  • Betrouwbare informatie over gezonde (duurzame) voeding, leefstijl en meer
  • Door en voor professionals uit wetenschap en praktijk

Categorieën

Voedingsstoffen
Voedingsmiddelen
Klinische voeding
Voeding in verschillende levensfasen
Voeding en gezondheid
Voedingsvoorlichting en -gedrag
Dieetbehandeling bij ziektebeelden
Uit de praktijk
Het werkveld van de diëtist

Updates


Het beroep van diëtist; positie, beroepsuitoefening en rol in de maatschappij

Het werkterrein van diëtisten is zeer breed; het varieert van gezondheidszorg en bedrijfsleven tot onderzoek en onderwijs. Diëtist-voedingskundigen werken zowel in de voedingsvoorlichting als in de productontwikkeling. Dit artikel richt zich in het bijzonder op de beroepsuitoefening van de paramedisch werkzame diëtist. De diëtist werkt zoveel mogelijk evidence-based en stemt het dieetadvies af op de wensen en mogelijkheden van het individu. Samenwerking met andere zorgprofessionals zowel lokaal als regionaal wordt steeds belangrijker om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Binnen de gezondheidszorg zal het registreren van behandelgegevens steeds belangrijker worden om de behandeling te evalueren, bijvoorbeeld door middel van nutritional assessment.

Artikel

Voeding van kinderen met nierziekten

Bij kinderen met nierinsufficiëntie (acuut en chronisch), nefrotisch syndroom en nierstenen is begeleiding door een diëtist gewenst. Bij de zorg voor kinderen met een chronische nierinsufficiëntie is de inbreng van een diëtist onontbeerlijk. Kinderen met deze chronische aandoening hebben een verminderde eetlust en verdragen de voeding vaak minder goed. Daarbij komt dat het regelmatig nodig is beperkingen aan het dieet te stellen. Onvoldoende energie-inname, stille ondervoeding en groeiachterstand vormen zodoende een reële bedreiging. Ook bij acute nierinsufficiëntie, nefrotisch syndroom en nierstenen speelt de diëtist een rol in de zorg. Bij deze ziekten moet het dieet voor korte of langere tijd worden aangepast en vaak houdt dit een significante beperking in. Daarbij blijft het oogmerk om een voldoende inname te garanderen en deficiënties in de voeding te voorkomen. Ook is er in alle stadia van chronische nierinsufficiëntie en na transplantatie aandacht nodig voor het voorkomen van overgewicht en zelfs obesitas en het metabool syndroom.

Artikel

Ondervoeding en nutritional assessment

Ondervoeding als gevolg van ziekte is een veelvoorkomend probleem, ook in de Nederlandse ziekenhuizen en verpleeghuizen. Omdat een slechte voedingstoestand een negatieve invloed heeft op het herstel van ziekte, is het van groot belang om patiënten die ondervoed zijn of een groot risico lopen op ondervoeding, snel op te sporen met behulp van een gevalideerd screeningsinstrument. Ter ondersteuning van het diëtistisch handelen en om dit handelen te objectiveren en te evalueren, brengt de diëtist de voedingstoestand in kaart en evalueert deze regelmatig. Dit kan met behulp van nutritional assessment.

Artikel

Vetten

Dit artikel gaat in op de verschillende vetten en vetzuren die in de voeding voorkomen, hun chemische eigenschappen en hun functie in het menselijk lichaam. Bij de bespreking van de stofwisselingsprocessen van vetten wordt onder andere uitgelegd hoe het lichaam voedingsvetten verteert en transporteert om ze te kunnen gebruiken. Vervolgens wordt ingegaan op de gezondheidseffecten van verschillende vetten, met nadruk op de rol die vetzuren kunnen spelen bij het voorkómen van hart- en vaatziekten. Dit artikel behandelt ook hoe wetenschappelijke kennis vertaald wordt in voedingsaanbevelingen en hoe kennis ter voorkoming van chronische ziekten in de praktijk kan worden toegepast.

Artikel

Voedingsmiddelentabellen en in het bijzonder NEVO-online

NEVO-online is de Nederlandse voedingsmiddelentabel met voedingsstofgehaltes van meer dan 2000 voedingsmiddelen die in Nederland veel geconsumeerd worden. In deze bijdrage leest u hoe een voedingsmiddelentabel samengesteld wordt en waar u op kunt letten bij het gebruik ervan. De voedingsstofgehaltes staan per 100 gram eetbaar product vermeld. De producten zijn zo veel mogelijk een samenstelling van meerdere varianten/merken. Per getal is in NEVO-online te zien hoe het bepaald is. De manier van gehaltes bepalen en het vastleggen daarvan is belangrijk voor de kwaliteit van een voedingsmiddelentabel. Voedingsstofgehaltes worden het beste bepaald door chemische analyse. Een andere mogelijkheid is het overnemen van gehaltes uit buitenlandse tabellen of van vergelijkbare producten. Internationale samenwerking is belangrijk voor de kwaliteit van tabellen en voor standaardisatie bij internationaal onderzoek.

Artikel

Extra

Minicollege #4 Voedingskennis.nl | Vitamines

De serie wordt afgesloten met een vierde minicollege over vitamines. Daar kan hoogleraar voeding & farmacologie prof. dr. Renger Witkamp alles over vertellen. Majorie Former (hoofdredacteur Voedingskennis.nl) gaat met hem in gesprek.

Waarom Voedingskennis?

De kennisbank over voeding, diëtetiek en leefstijl
Geschreven door professionals
Toepasbaar voor, tijdens of na een consult
Altijd, overal en makkelijk doorzoekbaar