Voedingskennis.nl

Voeding, diëtetiek en leefstijl

'Informatorium voor Voeding & Diëtetiek' is nu Voedingskennis.nl

  • IVD, al ruim 40 jaar hét naslagwerk over voeding en diëtetiek 
  • Betrouwbare informatie over gezonde (duurzame) voeding, leefstijl en meer
  • Door en voor professionals uit wetenschap en praktijk

Categorieën

Voedingsstoffen
Voedingsmiddelen
Klinische voeding
Voeding in verschillende levensfasen
Voeding en gezondheid
Voedingsvoorlichting en -gedrag
Dieetbehandeling bij ziektebeelden
Het werkveld van de diëtist

Updates


Voeding en darmstoma's

Dit hoofdstuk gaat in op de anatomie, indicaties, complicaties en dieetbehandeling bij de verschillende darmstoma’s, zoals een colostoma, ileostoma en een ileo-anale pouch. Stoma’s kunnen van invloed zijn op het voedingspatroon van patiënten. Patiënten kunnen uit angst voor verstopping van het stoma of juist voor toename van ontlasting voedingsmiddelen elimineren, wat kan leiden tot onvolwaardige voedingsinname. Het is van belang de dieetbehandeling op basis van actuele wetenschappelijke kennis af te stemmen op de individuele patiënt.

Artikel

Een andere kijk op gezondheid en zorg

Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Bijblijven Positieve gezondheid (nr. 8 - 2019)

 

Vertrekken vanuit Positieve Gezondheid vraagt naast preventie, cure en care, om aandacht voor core

Een andere kijk op gezondheid en zorg is nodig in een samenleving die aan het veranderen is. Naast transities (structuurveranderingen) zijn er vooral ook trans­formaties oftewel cultuurveranderingen nodig. Denken vanuit de bedoeling, ge­zondheid en perspectieven horen daar bij. Positieve Gezondheid is een belangrij­ke katalysator om die beweging verder te brengen mits het als vertrekpunt wordt genomen en er op verschillende manier aan gewerkt kan worden. Niet alleen moet er in het heden gehandeld worden als mensen ziek zijn door cure en care, tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het creëren van een gezonde basis ofwel core. Preventie kan water naar de zee dragen betekenen wanneer niet de andere dimensies van Positieve Gezondheid in beeld zijn en betrokken worden, zoals naast lichaamsfuncties bijvoorbeeld ook meedoen en/of dagelijks functioneren. Juist die samenhang in handelingsmogelijkheden is nodig om de gezondheidsver­schillen die er nog steeds zijn, te verkleinen. Het nieuwe begrip core wordt hier geïntroduceerd om te komen tot echte gezondheidszorg. We moeten tot de kern van de zaak komen oftewel heel de mens zien in haar/zijn context binnen de ge­zondheidszorg en niet alleen symptomen bestrijden.

Artikel

Hoe kan een huisarts ‘de omgeving’ een plaats geven .....

Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Bijblijven Leefstijlveranderingen (nr. 5 - 2018)

 

....in de begeleiding van patiënten naar gezond leven?

 

Zelfs als patiënten de spreekkamer verlaten met de beste intenties om gezonder te leven, staan omgevingsfactoren feitelijke gedragsverandering vaak in de weg. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn het enorme aanbod van veel en goedkoop eten, gebrek aan financiële middelen om te sporten, of onvoldoende sociale steun om te stoppen met roken. Wij laten in deze bijdrage zien hoe een huisarts bij een patiënt kan nagaan welke omgevingselementen gedragsverandering bemoeilijken, en hoe hij zijn adviezen daarop kan aanpassen. Dit kan bijdragen aan de effectiviteit van de begeleiding. Voor artsen die ook buiten de spreekkamer aan een gezondere bevolking willen bijdragen, zijn er mogelijkheden tot beïnvloeding van relevante omgevingsfactoren, bijvoorbeeld in de vorm van pleitbezorging. 

Artikel

Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad

Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Bijblijven Leefstijlveranderingen (nr. 8-2018)
 

Deze bijdrage is een samenvatting van de Richtlijnen goede voeding 2015 op­gesteld door de Gezondheidsraad.

In dit advies Richtlijnen goede voeding belicht de Gezondheidsraad [1, 2] in sa­menhang de stand van wetenschap over voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voe­dingspatronen. Richtlijnen worden geformuleerd in termen van voedingsmiddelen, waarbij bevindingen over voedingsstoffen worden meegewogen. Daarnaast bevat het advies aanbevelingen over voedingspatronen. Daarmee sluiten de richtlijnen aan bij voedselkeuzen die consumenten kunnen maken.

In dit advies zet de Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en -pa­tronen leiden tot gezondheidswinst. Daartoe heeft de raad de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten systematisch beoor­deeld. Op basis hiervan zijn de nieuwe richtlijnen goede voeding geformuleerd. De richtlijnen zijn bedoeld voor de algemene bevolking. Voor kinderen van 0 tot 2 jaar en voor zwangere vrouwen komt de raad met separate adviezen. Er zijn geen specifieke aanbevelingen opgenomen tegen overgewicht of een ongewenste gewichtstoename of voor lichamelijke activiteit. Zoals uitvoerig beschreven en beoordeeld in de achtergronddocumenten is de kern van dit advies de vertaling van empirische gegevens naar aanbevelingen gericht op bevordering van gezond gedrag: de richtlijnen. Wat moeten mensen doen of juist laten, als ze gezond willen eten? Bij deze vertaling gaat het om integratie van de meest relevante onderzoeksuitkomsten.

 

Artikel

Bewegen: een medicijn voor veel aandoeningen

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Bijblijven Leefstijlveranderingen (nr. 5 - 2018)

 

Voldoende bewegen draagt bij aan de preventie van veel chronische aandoenin­gen en het beperken van de effecten daarvan. De Gezondheidsraad heeft in 2017 voor verschillende leeftijdsgroepen nieuwe beweegrichtlijnen opgesteld, op ba­sis van de onderliggende wetenschappelijke bewijslast. In de huisartsenpraktijk kunnen deze gebruikt worden als handvat om mensen meer te laten bewegen. Een deel van de mensen ervaart echter belemmeringen om te bewegen en heeft behoefte aan laagdrempelig aanbod. Deze bijdrage geeft, naast informatie over de beweegrichtlijnen en het preventieve effect van bewegen, handvatten om met behulp van het lokale netwerk van sport- en beweegaanbieders patiënten te ondersteunen bij het gaan en blijven bewegen.

Artikel

Extra

Minicollege #4 Voedingskennis.nl | Vitamines

De serie wordt afgesloten met een vierde minicollege over vitamines. Daar kan hoogleraar voeding & farmacologie prof. dr. Renger Witkamp alles over vertellen. Majorie Former (hoofdredacteur Voedingskennis.nl) gaat met hem in gesprek.

Waarom Voedingskennis?

De kennisbank over voeding, diëtetiek en leefstijl
Geschreven door professionals
Toepasbaar voor, tijdens of na een consult
Altijd, overal en makkelijk doorzoekbaar