Voedingskennis.nl

Voeding, diëtetiek en leefstijl

'Informatorium voor Voeding & Diëtetiek' is nu Voedingskennis.nl

  • IVD, al ruim 40 jaar hét naslagwerk over voeding en diëtetiek 
  • Betrouwbare informatie over gezonde (duurzame) voeding, leefstijl en meer
  • Door en voor professionals uit wetenschap en praktijk

Categorieën

Voedingsstoffen
Voedingsmiddelen
Klinische voeding
Voeding in verschillende levensfasen
Voeding en gezondheid
Voedingsvoorlichting en -gedrag
Dieetbehandeling bij ziektebeelden
Uit de praktijk
Het werkveld van de diëtist

Updates


Voeding en de preventie van kanker & voeding na kanker

Voedings- en leefgewoonten spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van kanker. Het voorkomen van overgewicht, voldoende lichamelijke activiteit, voldoende inname van groente en fruit en een beperkte inname van rood vlees en alcohol dragen bij aan de preventie van kanker. Over de rol van voeding na kanker is minder bekend, maar wordt steeds meer onderzoek gedaan. Het bewijs voor specifieke aanbevelingen voor mensen die kanker hebben gehad, is evenwel nog onvoldoende. Voor deze mensen gelden daarom dezelfde aanbevelingen als ter preventie van kanker.

Artikel

Obesitas bij volwassenen

Obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) is een veelvoorkomende multifactoriële aandoening. In 2021 was 50 % van de volwassenen Nederlanders te zwaar en 14,3 % had obesitas. (Epi)genetische factoren en omgevingsfactoren zijn de voornaamste oorzaken; deze hebben een wisselwerking met elkaar. Obesitas is een risicofactor voor een groot aantal aandoeningen. Het wordt geassocieerd met een verhoogd risico op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, verschillende vormen van kanker, lage rugpijn en slaapapneu. Met name vetstapeling in de buikholte leidt tot een ongunstig risicoprofiel. Gewichtsverlies kan dat risicoprofiel verbeteren, maar dat gewichtsverlies langdurig behouden is lastig. Structurele veranderingen van eetgedrag en lichamelijke activiteit vormen de hoekstenen van de behandeling. Dit kan eventueel gedragstherapeutisch, medicamenteus of chirurgisch worden ondersteund. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol; deze zijn door het individu moeilijk te beïnvloeden. Hier zijn ook de overheid, levensmiddelenfabrikanten en andere partijen aan zet om de omgeving zo in te richten dat overconsumptie en inactiviteit worden afgeremd. Dit hoofdstuk beschrijft de prevalentie, het ziektebeeld, de etiologie, diagnostiek en voedingsgerelateerde behandelmogelijkheden van obesitas in grote lijnen, evenals de rol van de diëtist.

Artikel

Chemische voedselveiligheid

Bij chemische voedselveiligheid gaat het over de aanwezigheid van schadelijke chemische bestanddelen in voedsel. Via diverse routes kan voedsel besmet raken met deze stoffen. Hun aanwezigheid is niet te zien of te ruiken. Om veilig voedsel te garanderen zijn er voor schadelijke stoffen in voedsel diverse wetten opgesteld en gelden er Maximale Residu Limieten (MRL’s) voor schadelijke stoffen in producten. Door deze wetgeving zijn de risico’s van potentieel schadelijke chemische stoffen in Nederland meestal te verwaarlozen. De kans om ziek te worden van microbiële ziekteverwekkers in voedsel is groter dan ziek worden van chemische schadelijke stoffen in voedsel.

Artikel

Voedingscoaching met NLP

Neurolinguïstisch programmeren, meestal afgekort tot NLP, is een methode voor effectieve communicatie die concreet inzicht geeft in ons denken, voelen en handelen. De methode helpt mensen zichzelf in positieve zin te ontwikkelen en kan daarnaast worden gebruikt om de communicatie tussen personen te optimaliseren. NLP verschaft instrumenten die helpen ons denken, voelen en reageren te verbeteren, te verdiepen en te integreren. Door middel van coaching op basis van NLP zijn met eenvoudige interventies belangrijke verbeteringen te bereiken, zowel bij het aanleren en behouden van gezondere voedingsgewoonten als bij het persoonlijk functioneren. De praktijk leert immers dat de juiste en meest actuele kennis over voeding geen garantie is voor gezond gedrag en welzijn op de lange termijn. Inmiddels is in de diëtetiek het besef doorgedrongen dat NLP een substantiële bijdrage kan leveren om mensen oude, lastige gewoonten voorgoed te laten doorbreken en omzetten in nieuwe, effectieve eet- en leefgewoonten.

Artikel

Voeding van de gezonde volwassene

In dit artikel wordt de voeding van Nederlandse volwassenen beschreven. Er wordt ingegaan op de consumptie van voedingsmiddelen en de inname van voedingsstoffen. Ook is er aandacht voor consumptieveranderingen in de loop van de tijd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gegevens van de landelijke voedselconsumptiepeilingen uit 2007–2010 en 2012–2016 en van de Nederlandse richtlijnen en voedingsnormen van de Gezondheidsraad. Tussen 2007–2010 en 2012–2016 verbeterde bij volwassenen het voedingspatroon een beetje: de consumptie van rood of bewerkt vlees, zout en alcoholische dranken daalde. Toch eten nog weinig mensen volgens de Richtlijnen goede voeding. De inname van verzadigde vetzuren, totaal vet en alcohol is te hoog, de inname van vitamine D bij ouderen is laag en weinig ouderen volgen het advies voor vitamine D-suppletie. Ook van enkele andere microvoedingsstoffen is de inname laag. Er is echter nader onderzoek nodig om na te gaan of dit vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zorgelijk is. Mensen met een laag opleidingsniveau eten minder gezond dan hoger opgeleiden. Om de hoge prevalentie van overgewicht terug te dringen, is het bereiken en handhaven van een goede balans tussen de energie-inname en het energieverbruik essentieel.

Artikel

Extra

Minicollege #4 Voedingskennis.nl | Vitamines

De serie wordt afgesloten met een vierde minicollege over vitamines. Daar kan hoogleraar voeding & farmacologie prof. dr. Renger Witkamp alles over vertellen. Majorie Former (hoofdredacteur Voedingskennis.nl) gaat met hem in gesprek.

Waarom Voedingskennis?

De kennisbank over voeding, diëtetiek en leefstijl
Geschreven door professionals
Toepasbaar voor, tijdens of na een consult
Altijd, overal en makkelijk doorzoekbaar