Samenvatting

Een adequate vitamine-inname is zeker niet vanzelfsprekend, en deficiënties door bijvoorbeeld ondervoeding, eenzijdige voeding, medicijngebruik of andere factoren blijven wereldwijd een probleem. Voor sommige vitamines is de optimale inname of concentratie nog steeds onderwerp van discussie. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de fysiologische aspecten van vitamines, hun opname en effecten in het lichaam. Het is vooral gericht op de diëtist die zich wil verdiepen in de basisprincipes, achtergronden en recente ontwikkelingen rond vitamines. Dertien voor de mens relevante vitamines komen één voor één aan de orde, daarbij aantekenend dat het belang van hun onderlinge samenhang in de voedingsmatrix en het eetpatroon maakt dat we ze eigenlijk niet afzonderlijk zouden moeten bespreken. De laatste jaren is over sommige vitamines meer geschreven en gediscussieerd dan over andere. Voorbeelden zijn vitamine B6 (vooral in verband met overdosering), vitamine B12, vitamine C, vitamine D en vitamine K2. Deze ontwikkelingen krijgen in dit hoofdstuk daarom extra aandacht.

Ik wil verder lezen