Samenvatting

Aandoeningen van de schildklier zijn niet zeldzaam en komen op alle leeftijden voor. De klachten bij schildklieraandoeningen zijn zeer divers en vaak aspecifiek en worden daarom niet altijd direct herkend. Vrijwel alle schildklieraandoeningen zijn goed te behandelen. Jodium is een belangrijke bouwsteen voor de schildklierhormonen thyroxine (T4) en tri-jodothyronine (T3). In de laatste jaren is meer bekend geworden over het belang van selenium voor bepaalde schildklieraandoeningen, met name de ziekte van Graves en de daarbij behorende oogverschijnselen. Soja zou de opname van schildklierhormoon kunnen remmen, maar speelt in de praktijk geen grote rol. De rol van de diƫtist bij schildklieraandoeningen is beperkt tot eventuele bemoeienis met het jodiumbeperkt dieet bij schildkliercarcinoompatiƫnten.

Ik wil verder lezen