Samenvatting

Oncologische aandoeningen leiden vaak tot een verslechterde voedingstoestand en een veranderde en ongunstige lichaamssamenstelling met een negatief effect op de overlevingskansen en op de kwaliteit van leven. Spierverlies, al dan niet gecombineerd met gewichtsverlies, treedt op als gevolg van een vermindering van de voedingsinname en metabole ontregeling door verschillende oorzaken. Voedingszorg vormt een belangrijk onderdeel van de totale zorg voor oncologische patiƫnten. Zowel voor aanvang van als tijdens en na de behandeling spelen gerichte voedingsadviezen een belangrijke ondersteunende rol om genezing of optimale palliatie te bereiken. Voor een goede voedingszorg is het van belang dat hulpverleners beschikken over richtlijnen voor voeding bij kanker in het algemeen en over tumorspecifieke voedingsrichtlijnen. Het voedingsadvies wordt geoptimaliseerd door bewegingsadviezen.

Ik wil verder lezen