Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de koolhydraten (inclusief voedingsvezel) besproken, een van de macrovoedingsstoffen. Vooral aspecten die voor diƫtisten en voedingsdeskundigen relevant zijn, komen aan de orde. Koolhydraten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: mono- en disachariden, oligosachariden en polysachariden. Van deze hoofdgroepen worden de chemische structuur, de functie in het menselijk lichaam en de bronnen besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de koolhydraatvertering in de dunne darm en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarna komen de metabole processen aan de orde die plaatsvinden na intestinale absorptie van monosachariden. Verder wordt stilgestaan bij de fermentatie van koolhydraten in de dikke darm en de metabole effecten hiervan. Tot slot wordt ingegaan op de aanbevolen hoeveelheden en de huidige inname van koolhydraten volgens de meest recente voedselconsumptiepeiling.

Ik wil verder lezen