Samenvatting

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. De ziekte is chronisch, progressief en invaliderend. Vooral oudere mensen worden erdoor getroffen. De therapie bestaat uit een medicamenteuze en een niet-medicamenteuze component. Bij de behandeling zijn verschillende disciplines betrokken. Door zowel de ziekte zelf als door de medicamenteuze therapie kunnen (voedings)problemen, zoals obstipatie, kauw- en slikstoornissen en onder- en overgewicht, optreden. Tevens kan door invloed van de voeding de werkzaamheid van het medicijn levodopa verminderen.

Ik wil verder lezen