Samenvatting

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte, doelgerichte gespreksstijl waarbij de persoonlijke motivatie van de cliënt om te veranderen wordt versterkt door het verkennen en verminderen van ambivalentie. De kern van deze methodiek is het bij de cliënt ontlokken van positieve uitspraken over verandering. Dit wordt verandertaal genoemd. Het toepassen van motiverende gespreksvoering vraagt om een basishouding (spirit) waarin compassie, samenwerking, evocatie en acceptatie centraal staan. Vanuit deze basishouding gaat de diëtist in gesprek met de cliënt om de intrinsieke motivatie te versterken en verandertaal te ontlokken. Belangrijke basistechnieken hierbij zijn het stellen van open vragen en het geven van samenvattingen. Minder bekende technieken zijn het geven van reflecties en bevestigingen. Reflectief luisteren en het bekrachtigen van kwaliteiten, door het geven van bevestigingen, zijn zeer krachtige basistechnieken om verandertaal te ontlokken. Het aanleren en ontwikkelen van deze gespreksstijl vraagt voortdurende training, coaching en feedback.

Ik wil verder lezen