Samenvatting

De behandeling van diabetes mellitus bij mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst in Nederland wijkt niet af van de reguliere behandeling, zoals beschreven in het hoofdstuk Diabetes mellitus bij volwassenen. Knelpunten bij de begeleiding van deze groepen kunnen zijn een gebrek aan kennis over het eigen lichaam, de taalbarrière, een andere ziektebeleving en een ander voedingspatroon. Kennis van de cultuur is voor zorgprofessionals een voorwaarde voor de begeleiding van Marokkaanse en Turkse mensen met diabetes. Het verdient aanbeveling bij de advisering zo veel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande voedingspatroon. De dieetbehandeling vraagt om extra inspanning van zowel de patiënt als de zorgprofessional.

Ik wil verder lezen