Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de fysiologie van de slokdarm beschreven en wordt uitgebreid ingegaan op de etiologie en de gevolgen van oesofageale reflux. Er wordt ook stilgestaan bij risicofactoren en beschikbare chirurgische en niet-chirurgische behandelingvormen van gastro-oesofageale refluxziekte, waarbij voedings- en leefstijladviezen een belangrijke plaats innemen. Met betrekking tot het slokdarmcarcinoom, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het adenocarcinoom en plaveiselcelcarcinoom, komen de etiologie, risicofactoren en vroege en late klachten aan bod. Ook de voedingsgerelateerde klachten in de postoperatieve fase en palliatieve adviezen met betrekking tot de voeding worden beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving van mogelijk minder bekende en minder frequente aandoeningen van de slokdarm: hernia diaphragmatica (hiatus hernia), slokdarmspasmen, faryngo-oesofageale divertikel (Zenker-divertikel), sclerodermie, benigne strictuurvorming, slokdarmvarices, achalasie en eosinofiele oesofagitis. De voedingsproblemen bij deze aandoeningen kunnen echter dermate ernstig en evident zijn dat de diƫtist een onmisbare schakel is in de behandeling ervan.

Ik wil verder lezen