Samenvatting

Klimaatverandering is een uitermate belangrijk milieuthema. Huishoudens kunnen op veel manieren rekening houden met het klimaat, onder andere door bewust met voeding om te gaan. Bij de productie, het transport, de verwerking, de verpakking en de bereiding wordt namelijk energie verbruikt, in sommige gevallen zelfs veel. Energie leidt tot CO2-uitstoot, maar ook andere broeikasgassen dan CO2 spelen een rol bij de productie van voeding, zoals methaan en lachgas. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in directe en indirecte broeikasgasemissie. Door de juiste voedingsmiddelen te kiezen en voedselverspilling te voorkomen kan een huishouden de klimaatbelasting en daarmee de milieubelasting van voeding beperken. De diƫtist kan hierover nuttige adviezen geven.

Ik wil verder lezen