Samenvatting

Vanaf 1987 worden in Nederland voedselconsumptiepeilingen uitgevoerd. De methodiek van de drie voedselconsumptiepeilingen vóór het jaar 2000 bestond uit een tweedaags voedseldagboekje voor huishoudens. Na 2000 vormden twee 24-uursvoedingsnavragen de basis van de voedselconsumptiepeilingen. Het huidige voedingspeilingsysteem bestaat uit drie modules. Module 1 is de belangrijkste. Dit is de basisgegevensverzameling, een semicontinue voedselconsumptiepeiling verkregen via een representatieve steekproef van de algemene Nederlandse bevolking. Module 2 richt zich op voedingsstatusonderzoek van de algemene bevolking. Voedingsstatusonderzoek geeft inzicht in de gehalten van specifieke vitaminen en mineralen in bloed of urine. Module 3 omvat aanvullend onderzoek, afhankelijk van beleidsbehoeften. Door het voedingspeilingsysteem komt informatie beschikbaar over de consumptie van voedingsmiddelen en de daarmee samenhangende inname van energie, voedingsstoffen en potentieel schadelijke stoffen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet en uitvoering van de voedselconsumptiepeilingen en wordt aan de hand van enkele voorbeelden het gebruik van de gegevens toegelicht.

Ik wil verder lezen