Samenvatting

Het FODMAP-beperkte dieet is een recent in Australië ontwikkeld eliminatiedieet dat klachtenvermindering bij prikkelbaredarmsymdroom (PDS) als doel heeft. Het dieet geneest PDS niet, maar geeft bij ongeveer driekwart van de patiënten een significante vermindering van de klachten. Het dieet is gecompliceerd en adviezen worden door nieuwe informatie over FODMAPs in levensmiddelen nogal eens bijgesteld. Dit maakt het dieet alleen geschikt voor een selecte groep patiënten. Het dieet is controversieel. Vooralsnog ontbreekt gedegen onderzoek naar langetermijneffecten. Het dieet wordt veelvuldig toegepast in een aantal Nederlandse ziekenhuizen en in de eerste lijn. 75 procent van de patiënten ervaart een significante verbetering van de klachten tijdens het volgen van het dieet. De klachten verdwijnen echter niet. De ernst van de restklachten is per patiënt verschillend.

Ik wil verder lezen