Samenvatting

Neuromusculaire aandoeningen ofwel spierziekten omvatten een groot aantal ziekten met verscheidenheid in oorzaak, symptomen en verloop. De meeste ziekten zijn zeldzaam, progressief en de multidisciplinaire behandeling is voornamelijk symptomatisch. De aard en ernst van voedingsgerelateerde problemen wordt duidelijk gemaakt aan de hand van drie ziektebeelden: amyotrofische laterale sclerose, myotone dystrofie type 1 en Duchenne-spierdystrofie. De specifieke aspecten van dysfagie, motiliteitsstoornissen, voedingsstoma, ademhalingsinsufficiëntie en secundaire problematiek op de voedingstoestand worden nader uitgewerkt. Kerndoelen van de diëtistische behandeling zijn het verbeteren/behouden van een goede voedingstoestand, goede groei en het verbeteren/behouden van de kwaliteit van leven evenals het verminderen van symptomen bij dysfagie en gastro-intestinale stoornissen.

Ik wil verder lezen