Samenvatting

Bij de behandeling van patiënten met brandwonden staan het behoud van leven, het functioneel herstel en het beperken van invaliderende littekens centraal. De behandeling van deze patiënten vraagt om een multidisciplinaire aanpak om de gevolgen van het letsel goed te kunnen behandelen. Voeding speelt een belangrijke rol in de verschillende fasen van de behandeling. Optimale voeding bevordert de wondgenezing en helpt complicaties voorkomen. Om de darmintegriteit te behouden en om tegemoet te komen aan de verhoogde energiebehoefte wordt aangeraden de voedingstherapie zo snel mogelijk te starten. Nauwkeurige registratie van onder andere het lichaamsgewicht, de hoeveelheden toegediend vocht en toegediende voeding en de urineproductie is noodzakelijk. Factoren die de inname van voeding belemmeren, vormen een risico. Te verwachten knelpunten zijn onder andere de vele operaties en wondbehandelingen, vertraagde maagontlediging, verminderde eetlust en psychische belasting. De diëtist zoekt, samen met andere leden van het multidisciplinaire behandelteam, naar oplossingen om te voorkomen dat de patiënt te weinig voeding binnenkrijgt. Iedereen ondersteunt en motiveert de patiënt met brandwonden hierbij.

Ik wil verder lezen