Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op prevalentie, pathofysiologie, klinische verschijnselen en behandeling van een aantal aandoeningen van slokdarm, maag en darmen bij kinderen. Gekozen is voor min of meer frequent voorkomende aandoeningen die elders in deze uitgave niet of onvoldoende aan bod komen, ofwel omdat ze specifiek bij kinderen voorkomen, ofwel omdat de pediatrische aspecten speciale aandacht vragen. Aandoeningen die al voldoende aan bod komen in andere hoofdstukken, zoals coeliakie, worden niet opnieuw besproken. Bij de behandeling wordt kort ingegaan op de medische aspecten ervan, gevolgd door een uitgebreidere bespreking van de dieetbehandeling.

Ik wil verder lezen