Samenvatting

Circa 25–40 % van de jonge kinderen in Nederland heeft op een bepaald moment in hun leven problemen met eten. Bij de grootste groep zijn de problemen van voorbijgaande aard. Bij sommige kinderen kunnen de problemen echter zodanige vormen aannemen dat er sprake is van een ernstige eetstoornis. De diëtistische behandeling van een eetstoornis bestaat uit twee stappen. Als eerste moet ervoor worden gezorgd dat de eetstoornis niet verder verergert en dat de lichamelijke conditie van het kind verbetert of stabiliseert. Daarna kan er, afhankelijk van een functieanalyse, worden gestart met een interventie. Deze kan bestaan uit gedragstherapie, logopedie, EMDR, systeemtherapie of andere vormen van behandeling. Hierbij is een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en een diëtist essentieel. Ieder kind is uniek en verdient bij de behandeling van de eetstoornis zorg op maat. Dankzij goede diagnostiek door verschillende paramedici samen kan dit in de praktijk gerealiseerd worden. De kinderdiëtist stelt naar aanleiding van de diagnostiek een behandelplan op en voert in samenwerking met de diverse partners het behandelplan uit. Dit vraagt zowel vakkennis als creativiteit en vermogen tot verbinding maken met ouders en kind. De diëtist houdt hierbij rekening met alle biologische, psychologische en sociale factoren.

Ik wil verder lezen