Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op prevalentie, pathofysiologie, klinische verschijnselen en behandeling van leveraandoeningen bij kinderen. Onafhankelijk van de oorzaak van de leverpathologie richt de behandeling zich vrijwel steeds voornamelijk op de gevolgen van twee aspecten: verstoorde galafvloed (cholestase) en verbindweefseling (cirrose). Bij de behandeling wordt stilgestaan bij de medisch-therapeutische aspecten van leverpathologie bij kinderen, gevolgd door een bespreking van de dieetbehandeling.

Ik wil verder lezen