Samenvatting

Gezondheidseconomie (health economics) is een deeldiscipline van het vakgebied economie en is ook steeds vaker onderdeel van maatschappelijke geneeskunde (public health). Om de gezondheidszorg te kunnen blijven betalen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden op beleidsniveau. Het is daarom van groot belang de economische meerwaarde van interventies, maar ook van disciplines aan te tonen. Kosteneffectiviteitgegevens zijn hiervoor te gebruiken. Om een serieuze speler te zijn in dit tijdperk van concurrerende financiering binnen de gezondheidszorg, zal ook de diƫtist zijn/haar economische meerwaarde moeten aantonen. Niet alleen op macroniveau (overheid), maar ook op mesoniveau (instellingen) en microniveau (spreekkamer).

Ik wil verder lezen