Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de oorzaken en gevolgen van ondervoeding bij kinderen besproken. Hierbij wordt uitgegaan van ondervoeding als gevolg van ziekte, ook wel klinische depletie genoemd. In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat een tijdige interventie belangrijk is om de gevolgen van ondervoeding te beperken of voorkomen. Vroegtijdig signaleren met behulp van een gevalideerd screeningsinstrument moet dit mogelijk maken. Het bepalen van de voedingsbehoefte en adviezen over de behandeling worden ook in dit hoofdstuk besproken.

Ik wil verder lezen