Samenvatting

Voeding is een belangrijke factor die het prestatievermogen van een sporter kan beïnvloeden. Gezien het hoge energiegebruik van een actieve sporter is het belangrijk dat zijn energie-inname gelijke tred houdt met zijn energiegebruik. Behalve aan de hoeveelheid voeding die geconsumeerd moet worden, dient ook aandacht besteed te worden aan de samenstelling. Een juiste verhouding tussen vetten, koolhydraten en eiwitten in de voeding is noodzakelijk. Om prestaties te optimaliseren bestaan gerichte adviezen voor een optimale voeding vóór, tijdens en na inspanning. De kwaliteit van de voeding is eveneens van groot belang, waarbij een adequate aanvoer van vitaminen en mineralen de aandacht behoeft. De vraag of een sporter een verhoogde behoefte heeft aan vitaminen en mineralen is onderwerp van discussie. Aan sommige voedingsstoffen worden – te pas en te onpas – prestatiebevorderende effecten toegeschreven.

Ik wil verder lezen