Samenvatting

Een verstoring van de microbiële samenstelling van het maag-darmkanaal, de darmmicrobiota, wordt steeds vaker in verband gebracht met ziekte. Het herstellen van zo’n verstoring (een dysbiose) is daarom een veelbelovende weg om diverse ziektebeelden (deels) te herstellen. Een van de manieren om een dysbiose te verminderen is het toedienen van probiotica. Dat zijn producten met levende micro-organismen die de maag overleven en, wanneer in voldoende hoeveelheden geconsumeerd, een gezondheidsbevorderend effect kunnen bewerkstelligen. Probiotica zijn zowel in de vorm van voedingsmiddelen als medicinale producten (pillen, poeders) te verkrijgen. Toepassingsgebieden waarbij probiotica heilzaam kunnen werken, zijn diarree en het versterken van het immuunsysteem. Probiotica zijn in het algemeen veilig te noemen. Hoewel er meer grootschalige klinische onderzoeken nodig zijn om de effectiviteit ervan te bewijzen, is het gebruik van probiotica voor verscheidene indicaties veelbelovend te noemen.

Ik wil verder lezen