Samenvatting

Het dieet bij chronische nierschade (CNS) richt zich op de behandeling van progressiefactoren, behandeling van complicaties en cardiovasculair risicomanagement. De Richtlijnen goede voeding vormen het uitgangspunt van het dieet. Aanpassingen daarop zijn afhankelijk van het stadium van de chronische nierziekte, de metabole ontregelingen en ontstane complicaties. Naast een zoutbeperking (natriumbeperking) kunnen ook beperkingen van eiwit, kalium, fosfaat en vocht zijn ge├»ndiceerd. Naarmate de nierfunctie verslechtert, neemt het percentage pati├źnten met ondervoeding toe. Handhaven dan wel verbeteren van de voedingstoestand is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Ik wil verder lezen