Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de complexiteit van de problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen. Vaak is er sprake van meervoudige motorische en zintuiglijke beperkingen met bijkomende gedragsproblematiek, wat tot voedingsproblemen kan leiden. De belangrijkste aandachtspunten van de dieetbehandeling staan beschreven. Het syndroom van Down komt in een apart hoofdstuk aan de orde.

Ik wil verder lezen