Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke problemen rondom eetgedrag bij Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en autismespectrumstoornissen (ASS). Hierbij valt te denken aan de mogelijke problemen rondom sensorische informatieverwerking (verwerking van prikkels vanuit de zintuigen) en de cognitieve theorieën zoals de theory of mind, executieve functies en centrale coherentie, die voor een groot deel de gedragingen verklaren bij ASS. Tevens komen de oorzaken en de mogelijke rol van voeding bij het ontstaan van ADHD en ASS aan bod, evenals de huidige stand van de wetenschap over diverse diëten die mogelijk een rol spelen bij de behandeling van deze gedragsstoornissen, en welke taak de (kinder)diëtist hierbij heeft. Voeding kan gedragsstoornissen zoals ADHD en ASS niet genezen, maar mogelijk wel een aantal klachten verminderen. Vooralsnog wordt het gebruik van een normale, gezonde voeding geadviseerd. De (kinder)diëtist kan onder andere een rol spelen bij een afbuigende groeicurve, overgewicht, selectief of restrictief eetgedrag, bij het creëren van structuur in het voedingspatroon en het bieden van ondersteuning en geruststelling aan ouders door kennisvergroting.

Ik wil verder lezen