Samenvatting

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en staat voortdurend bloot aan veranderingen in het lichaam en in de omgeving die de conditie en het functioneren van de huid beïnvloeden. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis omtrent de relatie tussen voeding en de huid. Er wordt ingegaan op de anatomie en fysiologie van de huid, waarna wetenschappelijke inzichten over de rol van voeding en/of suppletie bij de preventie en de behandeling van specifieke huidaandoeningen uiteen zijn gezet. De meeste onderzoeken op dit gebied zijn gericht op vitamines, carotenoïden en meervoudig onverzadigde vetzuren, en gaan in op de behandeling van huidaandoeningen, bescherming tegen schade door zonlicht en invloed op de afweer. Hoewel enkele voedingsstoffen aantoonbaar invloed uitoefenen op de huid, is in de meeste gevallen meer onderzoek nodig om voeding en/of suppletie klinisch in te zetten ter preventie en bij de behandeling van huidaandoeningen.

Ik wil verder lezen