Samenvatting

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij (kwetsbare) ouderen. De cijfers verschillen per zorgsetting (ziekenhuis, verpleeghuis, thuis), waarbij de hoogste prevalentie van (risico op) ondervoeding gezien wordt in het ziekenhuis. Het grootste aantal ondervoede ouderen woont echter thuis. Ondervoeding staat bij ouderen zelden op zichzelf: er zijn vrijwel altijd ook problemen in het somatische, psychische, functionele en/of sociale domein. De aanpak van ondervoeding is dan ook altijd multifactorieel, gericht op enerzijds de behandeling van het onderliggende probleem, anderzijds de behandeling van de ondervoeding. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende stappen in de herkenning en behandeling van ondervoeding bij de geriatrische patiënt: werkdefinitie, screening en assessment, behandeling van ondervoeding en de onderliggende oorzaken, de rol van de diëtist en transmurale samenwerking.

Ik wil verder lezen