Samenvatting

De prevalentie van overgewicht en obesitas onder kinderen is hoog, ook in Nederland. Wel lijkt de toename in overgewicht en obesitas bij kinderen in ons land en in andere westerse landen de laatste decennia te stabiliseren. Bij het ontstaan van overgewicht en obesitas is er sprake van een disbalans tussen energie-inname en energiegebruik, veroorzaakt door een combinatie van genetische, hormonale en omgevingsfactoren. Kinderen met overgewicht en obesitas hebben een hoger risico om op latere leeftijd obesitasgerelateerde aandoeningen te ontwikkelen zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Ook hebben deze kinderen vaker psychosociale problemen zoals depressieve klachten en leerproblemen. Aangezien overgewicht en obesitas multi-oorzakelijke aandoeningen zijn, is het gewenst dat verschillende disciplines bij de behandeling betrokken zijn. De voedingsinterventie verloopt via de diƫtist en heeft als basis gezonde voeding volgens de adviezen van het Voedingscentrum. De behandeling is afhankelijk van de leeftijd en sociale en medische risicofactoren van het kind. Hoe hoger het lichaamsgewicht, des te intensiever de behandeling, zeker wanneer er sprake is van comorbiditeit. De uitdaging voor de komende jaren/decennia is een oplossing te vinden voor dit belangrijke gezondheidsprobleem.

Ik wil verder lezen