Samenvatting

» Recent onderzoek toont een positief effect van snelle introductie van Totaal Parenterale Voeding (TPV) met een hoog eiwitaanbod op de groei en ontwikkeling van pasgeborenen met een extreem korte zwangerschapsduur. Niet alleen over de eiwitkwantiteit en -kwali­teit zijn er nieuwe inzichten, maar ook wat betreft het gebruik van vetemulsies zijn er aanwijzingen dat door het gebruik van gestruc­tureerde lipiden in de emulsies (visoliën) er minder snel cholestase optreedt bij zeer preterme neonaten.

» Borstvoeding blijkt in sterke mate bij te dragen aan de afweer van de preterme zuigeling en het voorkómen van Necrotiserende Entero Colitis (NEC) bij extreem prematuren, terwijl extra macro- en mi­cronutriënten (eiwitten, calcium en fosfaat) kunnen worden toege­voegd als moedermelkversterker. Onderzoek heeft aangetoond dat suppletie van aminozuren, zoals glutamine, aan speciale prematu-renvoeding kan leiden tot een betere darmfunctie en dat het gebruik van pre- en/of probiotica en nucleotiden de immuunfunctie kunnen versterken.

» Follow-up studies tonen aan dat te snelle inhaalgroei na de pre-terme geboorte kan leiden tot het metabool syndroom op latere leeftijd. Om die reden is speciale eiwitversterkte, energieverlaagde ‘postdischarge"-voeding ontwikkeld, die de eerste zes maanden thuis na ontslag uit het ziekenhuis kan worden gegeven. Gebruik van deze voeding laat zien dat een goede groei optreedt met een lagere lichaamsvet-samenstelling dan bij standaard-zuigelingenvoeding.

Ik wil verder lezen