Samenvatting

In Nederland kampen steeds meer mensen met overgewicht. Zowel bij de behandeling als de preventie van overgewicht speelt regelmatige lichamelijke activiteit een onmisbare rol. In dit hoofdstuk komen de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot lichamelijke activiteit in relatie tot overgewicht aan de orde. Hoe actief moet iemand zijn? Hoe lang moet iemand bewegen en hoe intensief ? Wat is de relatie tussen lichamelijke activiteit en overgewicht? Wat is de relatie tussen lichamelijke activiteit en fitheid enerzijds en gezondheid anderzijds? Tot slot wordt ingegaan op de vertaling van de wetenschappelijke bevindingen naar beweegadviezen die bruikbaar zijn in de dagelijkse (diëtisten)praktijk.

Ik wil verder lezen