Samenvatting

Decubitus is een veelvoorkomende aandoening bij patiënten in alle sectoren van de gezondheidszorg, die niet alleen veel menselijk leed veroorzaakt, maar ook veel kosten met zich meebrengt. De schade aan de huid en het onderliggende weefsel wordt bij decubitus veroorzaakt door druk of druk in combinatie met schuifkrachten. Daarnaast spelen intrinsieke factoren die een relatie hebben met de vatbaarheid van de individuele patiënt voor decubitus, een rol. De voedingsstatus is een van deze intrinsieke factoren, die overigens goed therapeutisch beïnvloedbaar is. Duidelijk is dat decubitus een integrale en multidisciplinaire aanpak vraagt. Bij patiënten met (een verhoogd risico op) decubitus dient vooral gelet te worden op de energie-, eiwit- en vochtinname.

Ik wil verder lezen