Samenvatting

Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Bijblijven Leefstijlveranderingen (nr. 8-2018)
 

Deze bijdrage is een samenvatting van de Richtlijnen goede voeding 2015 op­gesteld door de Gezondheidsraad.

In dit advies Richtlijnen goede voeding belicht de Gezondheidsraad [1, 2] in sa­menhang de stand van wetenschap over voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voe­dingspatronen. Richtlijnen worden geformuleerd in termen van voedingsmiddelen, waarbij bevindingen over voedingsstoffen worden meegewogen. Daarnaast bevat het advies aanbevelingen over voedingspatronen. Daarmee sluiten de richtlijnen aan bij voedselkeuzen die consumenten kunnen maken.

In dit advies zet de Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en -pa­tronen leiden tot gezondheidswinst. Daartoe heeft de raad de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten systematisch beoor­deeld. Op basis hiervan zijn de nieuwe richtlijnen goede voeding geformuleerd. De richtlijnen zijn bedoeld voor de algemene bevolking. Voor kinderen van 0 tot 2 jaar en voor zwangere vrouwen komt de raad met separate adviezen. Er zijn geen specifieke aanbevelingen opgenomen tegen overgewicht of een ongewenste gewichtstoename of voor lichamelijke activiteit. Zoals uitvoerig beschreven en beoordeeld in de achtergronddocumenten is de kern van dit advies de vertaling van empirische gegevens naar aanbevelingen gericht op bevordering van gezond gedrag: de richtlijnen. Wat moeten mensen doen of juist laten, als ze gezond willen eten? Bij deze vertaling gaat het om integratie van de meest relevante onderzoeksuitkomsten.

 

Ik wil verder lezen