Samenvatting

Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Bijblijven Positieve gezondheid (nr. 8 - 2019)

 

Vertrekken vanuit Positieve Gezondheid vraagt naast preventie, cure en care, om aandacht voor core

Een andere kijk op gezondheid en zorg is nodig in een samenleving die aan het veranderen is. Naast transities (structuurveranderingen) zijn er vooral ook trans­formaties oftewel cultuurveranderingen nodig. Denken vanuit de bedoeling, ge­zondheid en perspectieven horen daar bij. Positieve Gezondheid is een belangrij­ke katalysator om die beweging verder te brengen mits het als vertrekpunt wordt genomen en er op verschillende manier aan gewerkt kan worden. Niet alleen moet er in het heden gehandeld worden als mensen ziek zijn door cure en care, tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het creëren van een gezonde basis ofwel core. Preventie kan water naar de zee dragen betekenen wanneer niet de andere dimensies van Positieve Gezondheid in beeld zijn en betrokken worden, zoals naast lichaamsfuncties bijvoorbeeld ook meedoen en/of dagelijks functioneren. Juist die samenhang in handelingsmogelijkheden is nodig om de gezondheidsver­schillen die er nog steeds zijn, te verkleinen. Het nieuwe begrip core wordt hier geïntroduceerd om te komen tot echte gezondheidszorg. We moeten tot de kern van de zaak komen oftewel heel de mens zien in haar/zijn context binnen de ge­zondheidszorg en niet alleen symptomen bestrijden.

Ik wil verder lezen