Samenvatting

Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Bijblijven Positieve gezondheid (nr. 8-2019)

Een concept als gezondheid is een containerbegrip, zonder duidelijke afbakening en waaraan de gebruiker zelf invulling kan geven. Wij betwijfelen wat de meer­waarde is van een nieuwe definitie waar het onzes inziens gaat om oude wijn in nieuwe zakken. De perceptie van gezondheid is complex en individueel. Wat de huisarts nodig heeft, is niet een nieuw containerbegrip, maar de tijd en ruimte om met de patiënt te bespreken wat gezondheid voor hem/haar betekent. Voor ons huisartsen is het geen nieuw concept of een ander inzicht, maar een beschrijving van goede, persoonlijke en continue zorg al sedert 60 jaar de kernwaarden van ons beroep.

Ik wil verder lezen