Samenvatting

Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in Bijblijven Positieve gezondheid (nr. 8-2019)

Er is steeds meer bewijs dat kunst een bijdrage levert aan gezond en gelukkig oud worden. Onderzoek laat positieve effecten zien op het cognitieve vermogen, probleemoplossend vermogen, stressreductie en de fysieke gezondheid van ouderen. Door de culturele interventies ontstaat sociale interactie; deelnemers krijgen het gevoel ergens bij te horen. Ouderen hebben plezier in het leven, de alledaagse sleur wordt doorbroken en hersenfuncties worden uitgedaagd en gestimuleerd. Kennisinstituut Movisie schetst in dit artikel de kennisontwikkeling rondom dit thema en vraagt aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden aandacht voor kunst als medicijn. "Als een oudere zegt: 'Ik wil liever dansen dan naar de fysiotherapeut', dan moet dit mogelijk zijn." 

Ik wil verder lezen