Samenvatting

Een Covid-19-infectie met een ernstig beloop kan na ontslag uit het ziekenhuis langdurige zowel mentale als fysieke gevolgen hebben, zoals het post intensive care-syndroom, verminderde longfunctie, spierzwakte en ondervoeding. Deze gevolgen vereisen een multidisciplinaire aanpak in een medisch specialistische revalidatiesetting met het doel de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen om uiteindelijk thuis te kunnen functioneren. De diëtist en fysiotherapeut spelen hierin een essentiële rol, waarbij intensieve samenwerking bijdraagt aan het behalen van de behandeldoelen.

Ik wil verder lezen