Samenvatting

In dit artikel wordt de voeding van Nederlandse volwassenen beschreven. Er wordt ingegaan op de consumptie van voedingsmiddelen en de inname van voedingsstoffen. Ook is er aandacht voor consumptieveranderingen in de loop van de tijd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gegevens van de landelijke voedselconsumptiepeilingen uit 2007–2010 en 2012–2016 en van de Nederlandse richtlijnen en voedingsnormen van de Gezondheidsraad. Tussen 2007–2010 en 2012–2016 verbeterde bij volwassenen het voedingspatroon een beetje: de consumptie van rood of bewerkt vlees, zout en alcoholische dranken daalde. Toch eten nog weinig mensen volgens de Richtlijnen goede voeding. De inname van verzadigde vetzuren, totaal vet en alcohol is te hoog, de inname van vitamine D bij ouderen is laag en weinig ouderen volgen het advies voor vitamine D-suppletie. Ook van enkele andere microvoedingsstoffen is de inname laag. Er is echter nader onderzoek nodig om na te gaan of dit vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zorgelijk is. Mensen met een laag opleidingsniveau eten minder gezond dan hoger opgeleiden. Om de hoge prevalentie van overgewicht terug te dringen, is het bereiken en handhaven van een goede balans tussen de energie-inname en het energieverbruik essentieel.

Ik wil verder lezen