Samenvatting

Neurolinguïstisch programmeren, meestal afgekort tot NLP, is een methode voor effectieve communicatie die concreet inzicht geeft in ons denken, voelen en handelen. De methode helpt mensen zichzelf in positieve zin te ontwikkelen en kan daarnaast worden gebruikt om de communicatie tussen personen te optimaliseren. NLP verschaft instrumenten die helpen ons denken, voelen en reageren te verbeteren, te verdiepen en te integreren. Door middel van coaching op basis van NLP zijn met eenvoudige interventies belangrijke verbeteringen te bereiken, zowel bij het aanleren en behouden van gezondere voedingsgewoonten als bij het persoonlijk functioneren. De praktijk leert immers dat de juiste en meest actuele kennis over voeding geen garantie is voor gezond gedrag en welzijn op de lange termijn. Inmiddels is in de diëtetiek het besef doorgedrongen dat NLP een substantiële bijdrage kan leveren om mensen oude, lastige gewoonten voorgoed te laten doorbreken en omzetten in nieuwe, effectieve eet- en leefgewoonten.

Ik wil verder lezen